» Mzdy
MZDY
Má Vaša firma zamestnancov, ktorým potrebujete mesačne spracovať mzdy?
Popri účtovníctve sa postaráme aj o Vašu mzdovú agendu

Súčasťou poskytovaných služieb  spracovania mzdovej agendy je:
  • spracovanie mesačnej mzdovej evidencie, daní a odvodov do príslušných poisťovní a na daňový úrad, vystavenie výplatných listín, vrátane vystavenia príkazu na úhradu  mzdových záväzkov, vrátane elektronického odoslania mesačných výkazov na príslušné inštitúcie (SP, ZP, DÚ)

  • vedenie evidencie stravných lístkov zamestnancov

  • vypracovanie kalkulácie účtovania ceny stravného lístku zamestnancov

  • príprava mesačných a ročných výkazov pre potreby dane z príjmov zo závislej činnosti vrátane elektronického odoslania na daňový úrad

  • vedenie mzdových listov zamestnancov

  • vypracovanie prihlášok nových zamestnancov do príslušných poisťovní a odhlášok zamestnancov končiacich pracovný pomer

  • vedenie evidenčných listov pre účely dôchodkového poistenia

  • spracovanie ročného zúčtovania preddavkov dane z príjmov zo závislej činnosti

  • vystavenie potvrdení o príjme pre zamestnancov a vystavenie zápočtu o odpracovaných rokoch pri ukončení pracovného pomeru


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

MTQzNDhjZ