» Dane
DANE

Včasné a bezchybné vypracovanie daňového priznania v súlade s platnou legislatívou ponúkame v nasledujúcich oblastiach:

 

  • Daň z príjmov

- Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ A

- Daňové priznanie k dani z príjmov pre FO typ B

- Daňové priznanie k dani z príjmov PO


  • DPH

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (mesačne, kvartálne)

- Súhrnný výkaz k DPH

- Žiadosť o vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte EÚ


  • Miestne dane

- Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, výpočet preddavkov


  • Hlásenia, prehľady, ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, plnenie registračných a oznamovacích povinností

 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

imggIiifKD4WHkS imglgPVSOn8VX img27.10.2016 08:11
imgI7tTRWL8 img7Rgxye6cS8Uq img26.10.2016 05:08
ZDNlY2FlZW