» Účtovníctvo
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Účtovníctvo predstavuje najucelenejší systém ekonomických informácií v peňažnom vyjadrení, ktorý je naviazaný aj na fungovanie finančných trhov prostredníctvom dôvery v účtovné údaje.
Bez nej investori neinvestujú, banky neposkytujú úvery, podnikateľské nasadenie sa stráca, podnikanie upadá, zvyšuje sa nezamestnanosť prepúšťaním zamestnancov a hospodárstvo kolabuje.

Úlohou účtovníctva je poskytovať verný, pravdivý a objektívny obraz o hospodárskej činnosti a ekonomickom stave spoločnosti.

Svojim klientom ponúkame vedenie účtovníctva ako súčasti podnikového informačného systému. To je v rámci informačnej architektúry podniku determinované konkrétnymi podmienkami daného podniku,  má  však svoje špecifiká. Po stránke informačných tokov rešpektuje usporiadanie v podniku, avšak vytvára presne definovaný obeh dokladov, ktorý zabezpečuje zachytenie všetkých hospodárskych operácií, vznik, pohyb a archiváciu účtovných dokladov.


Naša spoločnosť poskytuje vedenie účtovníctva s dodržaním všetkých jeho zásad a predchádza tak zbytočným sankciám.

 

Účtovníctvo takto "šité na mieru" vedieme v sústave:

  • jednoduchého účtovníctva
  • podvojného účtovníctva


 


MDFlMWI