O SPOLOČNOSTI

Naša spoločnosť sídliaca v Bratislave poskytuje vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva živnostníkom i firmám na území celého Bratislavského a Trnavského kraja.

Svojim klientom ponúkame bezchybné služby od spracovania mzdovej agendy, cez dane,  až po komplexné vedenie účtovnej agendy podniku. Účtovnícke služby v sebe zahŕňajú zaúčtovanie všetkých prípadov v rámci účtovného obdobia, vyhotovenie účtovnej závierky a daňového priznania fyzických/ právnických osôb.

Spracovávame súhrnné výkazy, daňové priznania k DPH, k motorovým vozidlám aj žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v krajine EÚ.  Komplexné účtovníctvo obnáša v priebehu účtovného obdobia aj bezchybné a včasné vyhotovenie pravidelných výkazov a ich odovzdanie príslušnej inštitúcii.

Naši klienti majú možnosť prenechať odovzdávanie pravidelných výkazov na nás, nakoľko s úradmi komunikujeme prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

Spolupráca s klientmi prebieha vždy podľa vopred dohodnutých pravidiel a cenovú ponuku nastavujeme u každého z klientov individuálne v závislosti od mnohých faktorov (veľkosť firmy, počet dokladov atď.)

N2RiMjk